Denizli Halk Sağlığı Müdürü
Dr.Veli KILINÇARSLAN
Hızlı Erişim
Güncellenme Tarihi: 22.06.2012

Birim Görevleri

SİCİL BİRİMİ

a) Müdürlük  personelinin kadro, terfi, ödüllendirme ve pasaport  işlemlerini yürütmek.

b) Müdürlük  personelinin hizmet birleştirme, hizmet puanı hesaplama ve hizmet puanı İtirazlarını değerlendirmek, asalet onayı, ücretsiz izin vb. işlemlerini yürütmek.Ücretsiz izinlerin Halk Sağlığı Kurumuna gönderilmesi sağlamak.

c)Müdürlük personelinin istifa, müstafi sayılma, disiplin, muvafakat ve emeklilik işlemlerini yürütmek.

d)Aday Memur Eğitimlerini yürütmek, Görev alanına giren konularda hizmetiçi ve oryantasyon eğitimi düzenlemek.

e) Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f)Personelin Mal Bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.

g) Faaliyet alanları ile ilgili eğitim,  etkinlikleri düzenlemek

h) Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

i)Müdürlüğümüze bağlı  personellerin, kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma  bildirimini yapmak, ÇKYS modülüne bilgi girişlerini yapmak.

 

SEKRETERLİK

Halk Sağlığı Müdürümüze gelen ve konuklarına uygun zamanlarda randevularını ayarlamak.

•Toplantıların plan ve programını yaparak, düzenli işleyişini sağlamak,

•Gelen telefonları uygunluğuna göre Halk Sağlığı Müdürüne yönlendirmek.

 

GELEN EVRAK BİRİMİ

İl içi, il dışı, Bakanlık ve Halk Sağlğı Kurumundan gelen tüm evrakların düzenlenmesi, kayıt altına alınıp ilgili birimlere dağıtımını sağlamak

•Tüm şubelerin, merkez ve ilçelerin; il dışı, Bakanlık ve Halk Sağlğı Kurum evraklarının düzenlenmesi, merkezi birimlere elden, ilçe ve diğer il  evraklarının postayla dağıtımını yapmak

 

ARŞİV BİRİMİ

Personellerin özlük evraklarının saklanması,dosyalanması.